Bøvling Valgmenighed

– en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Vores præst

Marianne Nørgaard Gyldenkærne 

Mit virke, ved Marianne Nørgaard Gyldenkærne

Inden jeg kom til valgmenigheden i Bøvling var jeg fra 2008-2013 præst i Frederikskirken, Den danske Kirke i Paris. Samtidig var jeg social attaché ved den Den danske Ambassade i Paris, hvor hovedopgaven var at besøge fængslede dansker i Frankrig. Frederikskirken var et meget aktivt sted hvor kirke, kultur, fællesskab for unge og gamle gik op i en højere enhed.

Inden turen gik til Paris var jeg præst i det danske mindretal i Sydslesvig, nærmere bestemt i Valsbøl pastorat vest for Flensborg. Et 4-sognspastorat med et godt skole/kirke samarbejde og godt menigheds fællesskab. Der var jeg fra 2003-2008. Før den tid var jeg vikar både nord og syd for den danske grænse. Jeg havde vikarjobs fra ca 1997 -2004 fordi min mand, Asger og jeg var forstanderpar på Ladelund Ungdomsskole i Sydslesvig med bopælspligt på skolen. Men inden jeg kom til Sydslesvig var jeg sognepræst i Bov Sogn ved den dansk/tyske grænse fra 1991 – 1997.

Jeg har læst teologi ved Århus Universitet fra 1984 til 1991. Jeg er klassisk sproglig student fra Ribe Katedralskole. Jeg har gået i Folkeskolen i Gram. Jeg er født og opvokset i Tiset i Sønderjylland og grænselandsproblematikken har påvirket mig og har været en del af mine arbejdsforhold siden jeg blev færdiguddannet og mindretalsproblematikken er det for så vidt stadig.

Imens jeg læste i Århus rejste jeg et semester til Ægypten for at studere den Koptisk Ortodokse kristne mindretals kirke.