Bøvling Valgmenighed

– en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Kirkelige handlinger

Dåb, konfirmation, vielse, begravelse

Dåb, konfirmation, vielse og begravelse i valgmenigheden følger de samme autoriserede ritualer som i den øvrige del af Folkekirke. Dåb og Vielse har samme juridiske gyldighed som i den øvrige del af Folkekirken. Der betales ikke kirkeskat men medlemsbidrag til Bøvling menighed.

Dåb

Ønsker I jeres barn døbt i Mariekirken, Bøvling Valgmenighed, retter I henvendelse tilpræsten i god tid. Der aftales et møde med præsten. Til samtalen bedes I medbringe barnets fødselsoplysninger samt navne og adresser på dem, som I ønsker som faddere til jeres barn. Som fadder skal man selv være døbt og over konfirmationsalderen.

Konfirmation

Ønsker I jeres barn konfirmeret i Mariekirken, Bøvling Valgmenighed, retter I henvendelse til præsten. For at blive konfirmeret skal man være døbt. Er man ikke døbt, kan man blive det inden konfirmationen. Konfirmationsundervisningen foregår efter skoletid dels i Mariekirken, dels i Konfirmandstuen på Præstevangen 1, Bøvlingbjerg.

Ønsker man at lade sit barn konfirmere i Valgmenigheden forudsættes det at mindst en af forældrene er medlem af menigheden.

Indskrivning af konfirmander foregår ved at kontakte præsten Marianne Gyldenkærne på tlf 97885650 eller mail praest@boevlingvalgmenighed.dk

Konfirmationsforberedelsen for skoleåret 22/23 begynder onsdag den 7. september 2022.

Kommende konfirmationer i Mariekirken:
2023: Søndag den 7. maj kl. 10.00.
2024: Søndag den 5. maj kl. 10.00.

Se billeder af tidligere konfirmationer
Se billeder fra minikonfirmand

Vielse

Bryllup er gratis for et medlem, der ønsker at blive gift i valgmenigheden – uanset om den tilkomne er medlem eller ej.

Der rettes henvendelse i præsten i god tid og der aftales et møde. Inden da skal man rekvirere en “Prøvelsesattest” på Borger.dk i bopælskommunen.

Ønsker man navneændring i forbindelse med selve bryllupsdatoen søger man også på Borger.dk

En prøvelsesattest må kun være 3-4 md gammel ved indgåelse af ægteskab.

Begravelse og bisættelse

Begravelse eller bisættelse er gratis, når afdøde var medlem af valgmenigheden.

De pårørende retter henvendelse til præsten for en nærmere aftale og fastsættelse af den kirkelige handling