Bøvling Valgmenighed

– en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Kontakt

Du kan altid kontakte menigheden og dens ansatte.

Menighedens personale

Valgmenighedspræst

Marianne Nørgaard Gyldenkærne
Præstevangen 1 · 7650 Bøvlingbjerg
Tlf.: 97 88 56 50
E-mail: praest@boevlingvalgmenighed.dk

Graver og kirketjener

Madeleine Lorne
Tlf.: 24 44 76 50
E-mail: madeleinegraver@gmail.com

Kirkesanger

Sine Berg

Forretningsfører

Else-Marie Pedersen
Fårevej 130 · 7650 Bøvlingbjerg
Tlf.: 97 88 54 92 (mobil: 61 73 85 10)
E-mail: elsemariepedersenbv@gmail.com

Organist

Chulpan Christiansen

Menighedens bestyrelse

Bestyrelsesformand

Joan Flansmose Trelborg
Brogårdvej 36 · 7650 Bøvlingbjerg
Tlf.: 61 74 19 76
E-mail: formand@boevlingvalgmenighed.dk

Bestyrelsesmedlem

Peder Flansmose
Bonnetvej 45, Houe · 7620 Lemvig
Tlf.: 21 64 19 92
E-mail: flansmose@privat.dk

Bestyrelsesmedlem

Maren Nielsen
Klydevej 14 · 7650 Bøvlingbjerg
Tlf.: 61 11 98 99
E-mail: marensolhoej@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Oluf Wang Hansen
Skalstrupvej 63, Skalstrup · 7573 Vemb
Tlf.: 97 88 42 43 / 30 51 80 37
E-mail: olufwang@gmail.com

Kirkeværge

Bjarne Brask
Klydevej 8 · 7650 Bøvlingbjerg
Tlf.: 97 88 53 01 / 20 45 71 40
E-mail: bbbrask@mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Hanne Cichosz Mikkelsen
Tangsøgade 60 · 7650 Bøvlingbjerg
Tlf.: 97 88 52 22 (BEAS dagtimer) / 40 40 20 07
E-mail: hc@beas.dkl

Bestyrelsesmedlem

Bent Drechsler
Klydevej 22 · 7650 Bøvlingbjerg
Tlf.: 21 42 52 59
E-mail: drechsler@outlook.dk