Bøvling Valgmenighed

– en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Kirkegaarden

Høvsørevej 2
7650 Bøvlingbjerg

Kirkegårdens historie

Ved menighedens dannelse i 1875 indgik en kirkegård ikke i planerne. De fleste medlemmer havde jo deres slægtsgravsteder, som ingen drømte om at svigte. Men allerede i 1903 blev sagen bragt på bane og gentagne gange i de følgen årtier blev sagen drøftet.

På generalforsamlingen den 11. maj 1952 blev der nedsat et kirkegårdsudvalg der allerførst skulle prøve at indsamle midler til etablering af en kirkegård.

I 1953 blev kirkegården anlagt.

Kirkegårdens vedtægter

Kirkegårdsvedtægter