- en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken
Bøvling Valgmenighed
Bøvling Valgmenighed  - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

BøvlingValgmenighed

Konfirmander

Konfirmation i Valgmenighedskirken finder traditionen tro sted 1.søndag efter påske. Konfirmationen finder sted i løbet af 7. klassetrin. For at blive konfirmeret skal man være døbt med den kristne dåb. Hvis man ikke er døbt kan dette finde sted i løbet af undervisningsperioden. Man skal følge konfirmationsforberedelse, som finder sted i konfirmandstuen i præstegården en gang om ugen. Konfirmanderne skal deltage i en aftalt antal gudstjenester i løbet af forberedelsestiden. Konfirmationsfoberedelsen er en tid til fordybelse i kristendommens fortællinger og etiske emner. Fokus ligger på samtalen med de unge om menneskelivet. I forløbet kommer konfirmanderne på en weekendtur. Der blev arrangeres en konfirmandtur i 2017 til Paris. Konfirmandundervisning er for alle, der ønsker at blive konfirmeret i Valgmenighedens regi. På grund af at Valgmenigheden afholder alle udgifter til Kirke og drift selv, opfordrer vi til, at mindst en af forældrene melder sig ind i Valgmenigheden.

Konfirmation

Forside  Forside Kontakt  Kontakt Menighed  Menighed Aktiviteter  Aktiviteter Kirken Kirken Kirkegården Kirkegården Kirkelige handlinger Kirkelige handlinger Links Links
Konfirmander 2015
Konfirmationen i 2017 var den 23. april kl. 10:00
Konfirmander 2016
Konfirmander 2017