- en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken
Bøvling Valgmenighed
Bøvling Valgmenighed  - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Gudstjenster

BøvlingValgmenighed

Mariekirken, Høvsørevej 2,  7650 Bøvlingbjerg Kirken ligger mellem Friskolen, Efterskolen, Børnehuset og Forsamlingshuset, som er menighedens nærmeste.

Arrangementer :

Præsten:

Marianne Nørgaard Gyldenkærne Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg Tlf.  97 88 56 50  praest@boevlingvalgmenighed.dk
Hent vores folder Kan downloades her

Foto galleri

På Goggle+

Kirkeblad

Folder

Forside  Forside Kontakt  Kontakt Menighed  Menighed Aktiviteter  Aktiviteter Kirken Kirken Kirkegården Kirkegården Kirkelige handlinger Kirkelige handlinger Links Links
Søndag den 28. august   kl. 12:30 Hans Nørkjær, Lemvig. Bemærk, tiden er ændret til kl. 12:30 Se flere datoer...

 Næste Gudstjeneste: 

Læs mere Blanket til indmeldelse

Mandag den 18. april kl. 19:00

Generalforsamling

Billeder fra tur til PARIS 2016

                                 tryk her. 
NYT for de små! Babysalmesang i Bøvling Valgmenighed. I løbet af efteråret bliver det muligt at gå til babysalmesang i Valgmenighedskirken. Første gang bliver onsdag d. 14. september  fra. kl. 10.00 til 11.00.
Konfirmandundervisningen Begynder tirsdag den 6. september kl. 12.30 til 14.00 i konfirmandstuen
Arbejdsdag på kirkegården Lørdag den 10. september kl. 8.30 hvor vi begynder med kaffe og rundstykker hos Marianne.
Grundtvigs Fødselsdag  torsdag den 8. september kl. 17.00  i Råsted Kirke og Skærum Mølle. Grundtvigs fødselsdag fejres med gudstjeneste i Råsted Kirke, hvor Marianne prædiker. Derefter er der spisning , festtale og højskolesang ved Højskoleforstander Jørgen Carlsen, Testrup Højskole. Alle er velkommen.
Læs mere
Udflugt Onsdag d. 31. august kl. 08:00 fra Bøvling Forsamlingshus.
Forside  Forside