- en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken
Bøvling Valgmenighed
Bøvling Valgmenighed  - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Gudstjenster

BøvlingValgmenighed

Mariekirken, Høvsørevej 2,  7650 Bøvlingbjerg Kirken ligger mellem Friskolen, Efterskolen, Børnehuset og Forsamlingshuset, som er menighedens nærmeste.

Arrangementer

 

Præsten:

Marianne Nørgaard Gyldenkærne Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg Tlf.  97 88 56 50  praest@boevlingvalgmenighed.dk
Hent vores folder Kan downloades her

Foto galleri

På Goggle+

Kirkeblad

Folder

Forside  Forside Kontakt  Kontakt Menighed  Menighed Aktiviteter  Aktiviteter Kirken Kirken Kirkegården Kirkegården Kirkelige handlinger Kirkelige handlinger Links Links
.  Søndag d.   23.  juni         kl. 10:00 I Bøvling v/Hans Nørkjær. Marianne har ferie fra den 7/8 -27/8. Ferie passes dels af Hans Nørkjær i Lemvig og under Hans’ barselsorlov  af Kurt Andersen. Se flere datoer...

 Næste Gudstjeneste:

Blanket til indmeldelse
Valgmenighedens kontonr. 7730 2105018
Nytårsmøde den 9. januar 2017  Se billeder. 
Gudstjeneste og sangtime 6. februar. Se billeder.
Billeder fra Anders Agger foredrag.
  Generalforsamling 2017
Se billeder
Konfirmanderne i Paris.
Formandens beretning
Konfirmation d. 23. april 2017
Se billeder
Familiegudstjeneste og afslutning på minikonfirmander 2017.
Se billeder Se flere billeder
 Tur til Sydslesvig 26. -28. maj 2017
Forside  Forside